Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

nacpialke
12:47
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera

March 12 2018

nacpialke
19:12
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viawszystkodupa wszystkodupa
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
nacpialke
19:00
2417 6ed7
Reposted fromSzczurek Szczurek viapuszka puszka
nacpialke
19:00
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapuszka puszka
nacpialke
18:57
1070 dc23
Reposted fromeyjolf eyjolf viawszystkodupa wszystkodupa
nacpialke
18:52
3386 1060 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
nacpialke
18:50
2165 96d3
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 26 2017

20:30
5103 9dc9 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszarakoszula szarakoszula
nacpialke
20:29
8111 6b7b 500
Reposted fromsavatage savatage viamaryjanejanis maryjanejanis
nacpialke
20:18
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nigdy nie będzie takie samo. Dziś miałam taki moment. (...)
Brakuje mi poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że będzie dobrze. Miałam je przez całe życie. Wiesz, przez wiele lat czułam, że będzie pluszowo. Spokojnie. Miło. Dostatnio, świadomie. Bezpiecznie.
Że będę się otaczała dobrymi ludźmi i rzeczami. Rozwijała.
A potem obudziłam się jednego dnia i mi się wszystkiego odechciało. Rzeczy przestały mieć znaczenie. Bezpieczeństwo zniknęło.
— Piotr C. - "Brud"
Reposted fromheroinee heroinee viaszydera szydera
nacpialke
20:17
9147 0e93
Reposted fromumorusana umorusana viaszydera szydera
nacpialke
20:15
5961 5953
Reposted fromShini Shini viaszydera szydera
nacpialke
20:14
4010 c59f
Reposted fromfireaway fireaway viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
20:13
1374 0ba0 500
20:11
6616 af96
Reposted fromkulamin kulamin viaszydera szydera

November 09 2017

20:16
4737 527c 500

chingizhobbes:

my friends found this sleeping cat in istanbul and dressed her up.

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaszydera szydera
nacpialke
19:01
W przeciwieństwie do zjednoczenia symbiotycznego dojrzała miłość jest zjednoczeniem, w którym zachowana zostaje integralność człowieka, jego indywidualność. Miłość jest aktywną siłą w człowieku, siłą, która przebija się przez mury oddzielające człowieka od jego bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi; dzięki miłości człowiek przezwycięża uczucie izolacji i osamotnienia, pozostając przy tym sobą, zachowując swą integralność. W miłości urzeczywistnia się paradoks, że dwie istoty stają się jedną, pozostając mimo to dwiema istotami.
— Erich Fromm wie jak żyć
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viacojest cojest

September 07 2017

nacpialke
09:05
2141 fdfb 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
09:05
1052 ce50 500
Reposted fromidiod idiod viapuszka puszka

September 06 2017

nacpialke
12:00
5756 2c4f 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaconvoitise convoitise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...