Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

nacpialke
10:36
6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife viaszydera szydera
nacpialke
10:36
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
you are awesome!
nacpialke
10:34
nacpialke
10:33
2448 e6d0 500
Reposted fromsoftboi softboi viamaryjanejanis maryjanejanis

February 17 2019

nacpialke
20:48
7076 f08c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
20:47
1120 2eeb 500
Reposted fromcroiea croiea viamefir mefir
nacpialke
20:45

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
nacpialke
20:34
9064 ebe1 500
Reposted fromfelicka felicka
nacpialke
20:32
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianayantara nayantara

September 14 2018

nacpialke
17:38
1138 6729 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
nacpialke
17:36
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viapuszka puszka
nacpialke
17:36
9791 d229
nacpialke
17:36
1852 e903

March 25 2018

nacpialke
11:37
4251 8d35 500

March 17 2018

nacpialke
23:09
Każda chwila jest dla mnie jak niespełnione marzenie.
Udaję, że czegoś pragnę, do czegoś dążę
Lecz tak naprawdę gówno mnie obchodzi wszystko to co dzieje się poza
Poza moją własną, nietykalną strefą komfortu. 
Gdzie jest ciepło, miekko i wciąż tak chujowo!
Ale tylko to jest mi znane, tu jest tak dobrze.
Gdziekolwiek pójdę, będzie inaczej...
Może wcale nie jest tam tak kolorowo
Napewno nie! Jest gorzej! Trudniej!
Tutaj jest dooobrze, o tak. Własne, ciepłe
Bagienko.
Tak się w Ciebie zatopiłam, że okrutną stratą byłaby dla mnie
Jakaś zmiana? A po co to komu?
— Pośród iluzji codziennego życia.
nacpialke
23:01
nacpialke
22:53
1333 2ed0 500

March 15 2018

20:24
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viawszystkodupa wszystkodupa
20:24
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa

March 14 2018

nacpialke
12:51
6041 90c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...