Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

nacpialke
20:15
5961 5953
Reposted fromShini Shini viaszydera szydera
nacpialke
20:14
4010 c59f
Reposted fromfireaway fireaway viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
20:13
1374 0ba0 500
20:11
6616 af96
Reposted fromkulamin kulamin viaszydera szydera

November 09 2017

20:16
4737 527c 500

chingizhobbes:

my friends found this sleeping cat in istanbul and dressed her up.

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaszydera szydera
nacpialke
19:01
W przeciwieństwie do zjednoczenia symbiotycznego dojrzała miłość jest zjednoczeniem, w którym zachowana zostaje integralność człowieka, jego indywidualność. Miłość jest aktywną siłą w człowieku, siłą, która przebija się przez mury oddzielające człowieka od jego bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi; dzięki miłości człowiek przezwycięża uczucie izolacji i osamotnienia, pozostając przy tym sobą, zachowując swą integralność. W miłości urzeczywistnia się paradoks, że dwie istoty stają się jedną, pozostając mimo to dwiema istotami.
— Erich Fromm wie jak żyć
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viacojest cojest

September 07 2017

nacpialke
09:05
2141 fdfb 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
09:05
1052 ce50 500
Reposted fromidiod idiod viapuszka puszka

September 06 2017

nacpialke
12:00
5756 2c4f 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaconvoitise convoitise
11:57
9519 240b 500
nacpialke
11:52
Jeddah, Saudi Arabia
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapuszka puszka
nacpialke
11:52
4376 c75d

September 04 2017

23:37
nacpialke
23:30

Modlitwa Izy Czarko-Wasiutycz

Mój Losie..

Pozwól mi z czystością serca małego dziecka wstawać z każdym nowym dniem..
Pozwól nadal cieszyć się zapachem trawy i cwierkajacymi ptakami..
Refleksami słońca ma moim nosie i czole wśród zieleni...
Uśmiechem bliskich ust rano w zalanej słońcem pościeli...
Skaczącymi po mnie dziećmi i ich -"MAMO"...
które słyszę tyle lat...

Pozwól mi w ludziach spotykanych po drodze widzieć ludzi...

Ich losy...
historie w całym kolorycie i wyjątkowości...
i zostawiać ich Ciężary i Wielkość przy nich...

Pozwól mojemu ciału na zdrowie i siłę...
i mojej mądrości na dbanie o nie i jego zasoby..
Pozwól mi na SŁUŻENIE z pasją i otwartym sercem..
moją wiedzą...
doświadczeniem i mocą...

Na zauważeniu świętości w każdym przejawie życia...
śmiechu i płaczu dziecka..
i pooranych pracą i codziennością, ciepłych miękkich, przezroczystych dłoniach starszych ludzi...
w bezdomnych strudzonych zebraniem...
o miłość...

Pozwól mi żeby malalo co mi nie służy, a rosło we mnie co mnie rozwija i prowadzi do mądrości...
Pozwól mi doświadczać ciszy...
I dźwięków z niej się wylewajacych...

Pozwól mi nigdy nie wątpić..
Gdy trzeba stać w pokorze, a gdy przyjdzie czas ruszać z pasją...

Do życia i do śmierci mi pozwól..
Śmierci temu co czas pożegnać...
I życia tego, co nadchodzi...

Do zapachu dziecka...
bliskich dłoni...
wanilii z lawendą...
szarlotki o zimnym zmierzchu...
arbuza i cytryny w skwar...
wody z miodem i imbirem..
Wiatru nad morzem na twarzy latem...
I trzasku ognia na zmarzniętych dłoniach zimą...

Do mądrych nauczycieli..
prowadź...

Ludzi o dobrym sercu...
i pełnych pasji ...

Do snu co odpoczynek przynosi...
I łez wzruszenia i ukojenia...

Pozwól mi słyszeć i widzieć...
kiedy słucham i patrzę...
w zwyklosci codziennego dnia.
obrazów, podróży i zdarzeń.

Pozwól odbierać lekcje z każdego przejawu życia...
I wykorzystać każdą sekundę z największą wartością...

Proszę...

Z wdzięcznością, że mogę tego wszystkiego doświadczać pełna wrażliwości na całość...
Z wdzięcznością za moich bliskich..
dzieci zdrowe..
wspaniałe i zdolne...
Pracę wciąż dla mnie i we mnie żywą...
Służbę ludziom...
Siłę...
I oddech..
Pełen oddech...
do silnych nóg...
od czubka otwartej, wrażliwej głowy...

Dziękując...
że mogę...

23:26

August 04 2017

nacpialke
22:13
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
nacpialke
22:11
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
22:08
8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
22:07
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
nacpialke
22:05
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl