Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

nacpialke
22:13
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
nacpialke
22:11
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
22:08
8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
22:07
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
nacpialke
22:05
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaszydera szydera

May 15 2017

nacpialke
17:22
17:21
5995 0a3f 500

grrrlssss:

Lola Viande by Sean O’Neill

Reposted fromnudes nudes viaHoHo HoHo

May 03 2017

nacpialke
20:18
8193 affe
can't wait
Reposted bynowgetlostczekoladowysenHoHo

August 04 2017

nacpialke
22:13
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
nacpialke
22:11
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
22:08
8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
22:07
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
nacpialke
22:05
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaszydera szydera

May 15 2017

nacpialke
17:22
17:21
5995 0a3f 500

grrrlssss:

Lola Viande by Sean O’Neill

Reposted fromnudes nudes viaHoHo HoHo

August 04 2017

nacpialke
22:11
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
22:08
8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
22:07
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
nacpialke
22:05
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaszydera szydera

May 15 2017

nacpialke
17:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl