Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

12:33
9078 64c7 500
nacpialke
05:59
7602 616f 500

March 06 2017

nacpialke
12:48

February 23 2017

nacpialke
09:39
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
09:34
Reposted frombluuu bluuu viaszarakoszula szarakoszula
nacpialke
09:31
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viahoseanna hoseanna
nacpialke
09:26
5277 4b24

February 20 2017

nacpialke
23:35
7959 6acc 500
Reposted frominto-black into-black vialatusek latusek
nacpialke
23:08
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted fromoutoflove outoflove viaszarakoszula szarakoszula
nacpialke
23:07
nacpialke
23:05
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaszarakoszula szarakoszula

June 19 2015

09:24
8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice viarevalie revalie
09:20
0600 7910 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapouler pouler
nacpialke
09:17
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

June 17 2015

nacpialke
11:29
0684 f593 500
Reposted fromrinlovesardina rinlovesardina viapeluda peluda
nacpialke
11:19
9732 5ba0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
nacpialke
11:16
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
nacpialke
11:15
nacpialke
11:08
9242 8b2b 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadrugs drugs
11:07
8046 3ef3 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viajustmess justmess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl