Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

nacpialke
11:08
6588 efb7 500

April 01 2017

22:45
1454 0a79 500
22:44
1109 fe4f 500

Lara Flynn Boyle and Sheryl Lee on the set of Twin Peaks

nacpialke
10:32
4686 86b1 500
.Sudety. !
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viafelicka felicka
10:28
5116 7b58 500

bizarrereverie:

Virginia Woolf’s working table, photographed by Gisèle Freund (1965)

Reposted fromsol-mineur sol-mineur via13-days 13-days
nacpialke
10:21
3750 ba73
Reposted frominspiro inspiro viaczekoladowysen czekoladowysen
10:20
4895 9638 500
Reposted fromidiod idiod via13-days 13-days

March 20 2017

16:43
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viamefir mefir
16:40
5003 852b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamefir mefir
16:39
6404 6b31 500
nacpialke
16:37
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
16:36
Znajdujesz dokładnie to, czego szukasz.
Kiedy rozglądasz się za złem, kłamstwem, spiskiem, niesprawiedliwością, przykrością, żalem - to szybko je znajdziesz.
Kiedy szukasz dobrych zdarzeń, dobrych stron, pozytywnych myśli, uczciwości i dobra w ludziach - to je znajdziesz!
Zastanów się - czego szukasz dzisiaj?
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
16:36
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaczekoladowysen czekoladowysen

March 09 2017

nacpialke
16:52
9298 fec7 500
Reposted fromsnowlake snowlake viaanncey anncey
16:51
2768 f869 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaanncey anncey
16:50
0114 050e 500

kawa-i-papierosy:

Sherilyn Fenn

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
nacpialke
16:42
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:41
8131 45ed
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
16:40
nacpialke
16:40
Reposted frombluuu bluuu viaohhmarigold ohhmarigold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl