Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

nacpialke
22:13
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
nacpialke
22:11
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
22:08
8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
22:07
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell
nacpialke
22:05
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaszydera szydera

May 15 2017

nacpialke
17:22
17:21
5995 0a3f 500

grrrlssss:

Lola Viande by Sean O’Neill

Reposted fromnudes nudes viaHoHo HoHo

May 03 2017

nacpialke
20:18
8193 affe
can't wait
Reposted bynowgetlostczekoladowysenHoHo

April 20 2017

nacpialke
11:08
6588 efb7 500

April 01 2017

22:45
22:44
1109 fe4f 500

Lara Flynn Boyle and Sheryl Lee on the set of Twin Peaks

nacpialke
10:32
4686 86b1 500
.Sudety. !
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viafelicka felicka
10:28
5116 7b58 500

bizarrereverie:

Virginia Woolf’s working table, photographed by Gisèle Freund (1965)

Reposted fromsol-mineur sol-mineur via13-days 13-days
nacpialke
10:21
3750 ba73
Reposted frominspiro inspiro viaczekoladowysen czekoladowysen
10:20
4895 9638 500
Reposted fromidiod idiod via13-days 13-days

March 20 2017

16:43
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viamefir mefir
16:40
5003 852b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamefir mefir
16:39
6404 6b31 500
nacpialke
16:37
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
16:36
Znajdujesz dokładnie to, czego szukasz.
Kiedy rozglądasz się za złem, kłamstwem, spiskiem, niesprawiedliwością, przykrością, żalem - to szybko je znajdziesz.
Kiedy szukasz dobrych zdarzeń, dobrych stron, pozytywnych myśli, uczciwości i dobra w ludziach - to je znajdziesz!
Zastanów się - czego szukasz dzisiaj?
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl