Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

16:43
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viamefir mefir
16:40
5003 852b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamefir mefir
16:39
6404 6b31 500
nacpialke
16:37
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viabrzask brzask
nacpialke
16:36
Znajdujesz dokładnie to, czego szukasz.
Kiedy rozglądasz się za złem, kłamstwem, spiskiem, niesprawiedliwością, przykrością, żalem - to szybko je znajdziesz.
Kiedy szukasz dobrych zdarzeń, dobrych stron, pozytywnych myśli, uczciwości i dobra w ludziach - to je znajdziesz!
Zastanów się - czego szukasz dzisiaj?
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaczekoladowysen czekoladowysen
16:36
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaczekoladowysen czekoladowysen

March 09 2017

nacpialke
16:52
9298 fec7 500
Reposted fromsnowlake snowlake viaanncey anncey
16:51
2768 f869 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaanncey anncey
16:50
0114 050e 500

kawa-i-papierosy:

Sherilyn Fenn

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
nacpialke
16:42
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viabrzask brzask
16:41
8131 45ed
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
nacpialke
16:40
nacpialke
16:40
Reposted frombluuu bluuu viaohhmarigold ohhmarigold

March 08 2017

12:33
9078 64c7 500
nacpialke
05:59
7602 616f 500

March 06 2017

nacpialke
12:48

February 23 2017

nacpialke
09:39
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viabrzask brzask
nacpialke
09:34
Reposted frombluuu bluuu viaszarakoszula szarakoszula
nacpialke
09:31
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viahoseanna hoseanna
nacpialke
09:26
5277 4b24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl