Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2018

nacpialke
17:38
1138 6729 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
nacpialke
17:36
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viapuszka puszka
nacpialke
17:36
9791 d229
nacpialke
17:36
1852 e903

March 25 2018

nacpialke
11:37
4251 8d35 500

March 17 2018

nacpialke
23:09
Każda chwila jest dla mnie jak niespełnione marzenie.
Udaję, że czegoś pragnę, do czegoś dążę
Lecz tak naprawdę gówno mnie obchodzi wszystko to co dzieje się poza
Poza moją własną, nietykalną strefą komfortu. 
Gdzie jest ciepło, miekko i wciąż tak chujowo!
Ale tylko to jest mi znane, tu jest tak dobrze.
Gdziekolwiek pójdę, będzie inaczej...
Może wcale nie jest tam tak kolorowo
Napewno nie! Jest gorzej! Trudniej!
Tutaj jest dooobrze, o tak. Własne, ciepłe
Bagienko.
Tak się w Ciebie zatopiłam, że okrutną stratą byłaby dla mnie
Jakaś zmiana? A po co to komu?
— Pośród iluzji codziennego życia.
nacpialke
23:01
nacpialke
22:53
1333 2ed0 500

March 15 2018

20:24
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viawszystkodupa wszystkodupa
20:24
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa

March 14 2018

nacpialke
12:51
6041 90c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
nacpialke
12:47
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera

March 12 2018

nacpialke
19:12
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viawszystkodupa wszystkodupa
nacpialke
19:00
2417 6ed7
Reposted fromSzczurek Szczurek viapuszka puszka
nacpialke
19:00
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapuszka puszka
nacpialke
18:57
1070 dc23
Reposted fromeyjolf eyjolf viawszystkodupa wszystkodupa
nacpialke
18:52
3386 1060 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
nacpialke
18:50
2165 96d3
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 26 2017

20:30
5103 9dc9 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszarakoszula szarakoszula
nacpialke
20:29
8111 6b7b 500
Reposted fromsavatage savatage viamaryjanejanis maryjanejanis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl